Domů

Vítejte na webových stránkách přerovské svobodné školy. Škola zahájí provoz 1. 9. 2022.

Hlavní webová prezentace je na nové doméně http://svobodnaskolaprerov.cz.

O nás

V našich dětech zanecháváme otisk nejzákladnějších lidských hodnot.

V čem spočívá charakteristika školy?

Definujeme se jako demokratická škola se svobodnými prvky. Pohledem jiných lidí se můžeme definovat jako svobodná škola.

Škola nese masarykovský odkaz:Tvoříme školu, prostor, který je hluboce demokratický, protože klade na první místo člověka, lidskou duši. Prostor, který je založený na pochopení a spolupráci. Prostor, kde tím hlavním je láska k sobě a k bližnímu.

Vzdělávání ve škole je založené na vzájemném respektu, porozumění, ochotě se učit a tvořit společný prostor pro rozvíjení všech lidí.

Kdo je tváří a zřizovatelem školy?

Michal Vodička

Jedenáct let jsem učil na víceletém gymnáziu, kde jsem vedl Klub nadaných dětí Mensy ČR pro děti od 1. do 5. třídy. Šestý rok vedu olomouckou ScioŠkolu.

Mým úkolem ve vzdělávání je pomáhat dětem v poznání sebe sama, k uvědomění si své jedinečnosti a současně je nechat bezpečně se projevit ve všech aspektech své osobnosti. Podle mého názoru jedině tak dětem umožním, aby z nich vyrostli sebevědomí, samostatně myslící lidé, kteří znají svou hodnotu, své hranice a respektují ostatní.

Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Snažím se, aby průvodci, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli jsme tak společně naši školu.

Mým záměrem je umožnit všem lidem kolem sebe růst. Aby objevili své dary, talenty a nalezli svá poslání.

Aktuality

Kontakt

Adresa
nám. T. G. Masaryka 225/14
750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel školy
Michal Vodička
email.: michal.vodicka@svobodnykmen.cz
tel.: 775 187 462